Overblijven op de Paulusschool

Wij bieden de kinderen de mogelijkheid om tussen de middag op school te eten. Door het merendeel van de ouders is via een enquête gekozen voor de optie de kinderen te laten overblijven tegen een vaste vergoeding waarbij begeleiding door een aantal ouders op vrijwillige basis wordt verzorgd. Deze ouders ontvangen een tegemoetkoming van €7,- per keer. Voor de kinderen wordt een vergoeding gevraag van €30,-, €50,-, €70,- en €90,- per jaar. Dit is afhankelijk van het aantal keer dat een kind overblijft per week. De kosten zullen via een automatische incasso worden geïnd.
Verdere informatie vindt u in onze schoolgids.

 


Paulusschool Rutten

Klik op de foto hierboven dan stellen we ons voor.