Luizenprotocol

Binnen de Paulusschool is, in samenwerking met de GGD, een protocol opgesteld ter voorkoming- en ter bestrijding van hoofdluis. Dit protocol wordt, in overleg met de GGD, eenmaal per twee jaar herzien. De laatste aanpassing is geweest in januari 2016 o.l.v. schoolverpleegkundige Maria van der Zee.

Klik hier voor ons luizenprotocol

Paulusschool Rutten

Klik op de foto hierboven dan stellen we ons voor.