De Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is een afvaardiging van, en een klankbord voor ouders.

De activiteitencommissie ondersteunt het team van de school bij het organiseren van allerlei activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de schoolreisjes, de avondvierdaagse, de sportdag en de afscheidsavond van groep 8.
De activiteitencommissie vraagt hiervoor een vrijwillige bijdrage. De hoogte van deze bijdrage kunt u vinden in de schoolgids.

 

De leden van de activiteitencommissie:

Naam: Functie:
Herman Poppema voorzitter
Linda Litjens penningmeester
Inge Bouma secretaris
Suzan de Bont contactpersoon overblijven / lid
Annemieke Derks lid
Tamara Gaus lid
Berrie Dijkveld Stol lid
   

Voor de notulen van de jaarvergadering van 9 oktober 2018: klik hier

Voor het jaarverslag 2018-2019: klik hier

Voor het jaarverslag 2017-2018: klik hier

Paulusschool Rutten

Klik op de foto hierboven dan stellen we ons voor.