Algemeen

De hulp van ouders op school is erg belangrijk en wordt dan ook bijzonder gewaardeerd.
 
U kunt zich voor de school inzetten via de:
 
Er zijn nog vele andere manier waar u op school mee kunt helpen. Activiteiten ondersteunen, rijden voor excursies en uitstapjes, klein onderhoud, meehelpen tijdens de jaarlijkse schoolschoonmaak avond, etc...
Wij hebben uw hulp hard nodig om samen met de leerkrachten het onderwijs voor de kinderen uitdagen en betekenisvol te laten zijn.
 
 
Tevens vindt u hier het pestprotocol. In dit protocol staat beschreven hoe wij als school omgaan met  pesten 
 
Hieronder vindt u een brief hoe wij omgaan met schoolverzuim en verlof

Paulusschool Rutten

Klik op de foto hierboven dan stellen we ons voor.