Tussenschoolse opvang

Wij bieden kinderen de mogelijkheid om tussen de middag op school te eten. Het biedt voor de kinderen een veilige plek waar ruimte is om zichzelf te ontplooien, maar waar ook regels gelden. Deze regels zijn in overleg met het team vastgesteld. De kinderen eten in de eigen klas hun boterham op. Daarna gaan de kinderen, afhankelijk van het weer, buiten- of binnenspelen.
Door het merendeel van de ouders is via een enquête gekozen voor de optie de kinderen te laten overblijven tegen een vaste vergoeding waarbij begeleiding door een aantal ouders op vrijwillige basis wordt verzorgd. Deze ouders ontvangen een tegemoetkoming van €7,- per keer.
Voor de kinderen wordt een vergoeding gevraagd van €30,-, €50,-, €70,- of €90,- per jaar. Dit is afhankelijk van het aantal keer dat een kind overblijft per week. De kosten zullen via automatische incasso worden geïnd.

De ouders die meewerken aan het overblijven kunnen dit aangeven op het opgave formulier, dat 1x per jaar wordt meegegeven aan de kinderen. Om op deze manier het overblijven te verzorgen hebben we voldoende ouders nodig. De mogelijkheid bestaat, dat we een dringend beroep moeten doen om voldoende begeleiding te hebben.

Tevens houden we minimaal 1x per jaar een overblijfochtend met alle overblijfouders om de gang van zaken te bespreken en evalueren. Deze is aan het begin van het schooljaar. Er is dan een orthopedagoog om dieper in te gaan op de omgang met elkaar tijdens het overblijven. Eventueel kan er een tweede bijeenkomst gepland worden.
De overblijfcoördinator regelt de verdeling van de oppasouders en houdt de lijsten van de kinderen bij. Voor vragen en opmerking kunt u terecht bij: Suzan de Bont (0527-262473)

Paulusschool Rutten

Klik op de foto hierboven dan stellen we ons voor.