Kindcentrum

Welkom bij de Paulusschool - Kindcentrum -

Kindcentrum Rutten

Het kindcentrum Rutten biedt in het dorp Rutten een gecombineerd en integraal pakket van voorzieningen voor kinderen van 0 – 13 jaar en hun ouders. De partners van het kindcentrum zijn:

Basisschool CBS Sjaloom   ( www.desjaloom.nl)

Basisschool SWS Paulusschool  ( www.paulusschool-rutten.nl)

Peuterspeelzaal SPN de Draaitol  ( www.psz-nop.nl)

Kinderopvang 0-12 jaar Alles Kids ( www.alleskidsrutten.nl)

De vertegenwoordigers van de partners van het kindcentrum komen maandelijks bijeen. Op de agenda staat o.a. pedagogisch beleid, gezamenlijke activiteiten zoals voorleesontbijt, sinterklaas, ouderavonden, aanbod van naschoolse activiteiten enz.

Onze visie:

Samenwerken en thuisnabij

Kindcentrum Rutten draagt bij aan de saamhorigheid in het dorp. Via het kindcentrum willen we de sociale samenhang in het dorp bevorderen en activeren. In het dorp biedt het kindcentrum voor kinderen een verrijkingsaanbod ten behoeve van hun ontwikkeling en een optimale ontplooiing in een veilige omgeving. De aandacht voor identiteit blijft gewaarborgd. Ouders houden keuzemogelijkheden in onderwijs-en in pedagogische concepten. Medewerkers werken samen, zijn deskundig en maken gebruik van elkaars expertise.

Onze visie, ambitie en doelen zijn vastgesteld in het samenwerkingsdocument (klik hier om te downloaden) Kindcentrum Rutten. Dit samenwerkingsdocument wordt tussentijds geëvalueerd en wijzigingen worden besproken met de Stuurgroep Kindcentra Noordoostpolder. 

Klik hier voor het Samenwerkingsdocument Kindcentrum Rutten.

Klik hier voor het pedagogisch beleidsplan

Paulusschool Rutten

Klik op de foto hierboven dan stellen we ons voor.