Nieuws

Laatste nieuws

Voorleesontbijt + opening schoolbibliotheek

Afgelopen woensdag was het nationale voorleesdag. Deze activiteit hebben we als Kindcentrum samen opgepakt. Op Sjaloom werden groep 1 en 2 voorgelezen door juf Emmy en  groep 3 t/m 5 door juf Monique van de bibliotheek. Bij de BSO en de peuterspeelzaal kwam Almar de Bont op de tractor, in een rode overall, voorlezen uit het boek ‘Boer Boris’. Journalist en schrijfster Eva Vriend kwam bij ons op school om de kinderen van groep 6 t/m 8 voor te lezen uit Roald Dahl en te vertellen over het schrijverschap. Een hele waardevolle ochtend die we in de toekomst zullen voortzetten. De foto’s staan binnenkort op de website en in de Noordoostpolder staat as. woensdag een artikel hierover.

Dezelfde dag hebben we de bibliotheek die in het speellokaal is gehuisvest ‘officieel’ geopend omdat we dit passend bij deze dag vonden. Door de vele werkzaamheden die de Flevomeer bibliotheek voor alle deelnemende scholen moet verrichten, loopt het nog niet helemaal gesmeerd op alle terreinen. Vanmiddag na schooltijd zijn beide teams uit Rutten bij elkaar geweest om de nodige informatie van de bibliotheek te ontvangen. Er komt heel wat bij kijken. We doen ons best om u in de komende week van informatie te voorzien over openingstijden, boekenpasjes etc. Loop maar eens binnen in het speellokaal om de boeken te bewonderen.


Terug naar het nieuwsoverzicht

Paulusschool Rutten

Klik op de foto hierboven dan stellen we ons voor.