Nieuws

Laatste nieuws

PO-Actie

PO-Actie
Zoals u in het nieuws heeft kunnen vernemen, komt het primair onderwijs op dinsdag 27 juni in verzet tegen de jarenlange bezuinigingen en achterstelling op de andere onderwijssectoren
middels een prikactie. Het is de bedoeling dat de school op deze datum een uur later opengaat dan normaal en dat de lessen ook een uur later beginnen.
Waarom doen wij mee?
Het volledige team van de Paulusschool ondersteunt deze actie. Wij vinden dat het salaris van een leerkracht primair onderwijs geen honderden euro’s lager hoeft te zijn dan dat van leraren in het middelbaar onderwijs. Ook wij ervaren werkdruk van de
steeds toenemende en veranderende eisen op administratief gebied. Het ministerie heeft de neiging om datgene wat er maatschappelijk en sociaal misgaat in Nederland op het bord van het onderwijs te leggen. Kan er ook nog wel bij. Ons vak is prachtig als we het kunnen houden bij de basis, het geven van basisonderwijs. Allemaal voorwaarden om de toekomst voor nieuwe leerkrachten open en aantrekkelijk te houden.
Voor u als ouders houdt de ‘prikactie’ in dat u uw kind dus een uur later dan normaal naar school kunt brengen (of sturen). In goed overleg met Sjaloom en met kinderopvang Alles Kids kunnen de ouders van cbs Sjaloom en sws Paulusschool die voor dit uur
absoluut geen opvang kunnen regelen - tegen contante betaling - gebruik maken van de voorziening van Alles Kids (voor nadere informatie kunt u bellen met Alles Kids: tel.nummer: 263100. Of mailen naar info@alleskidsrutten.nl ). Mocht u van dit aanbod
gebruik willen maken wordt u verzocht dit tijdig aan hen te melden; het liefst voor woensdag 21 juni aanstaande.
Achtergrondinformatie over de voorgenomen actie, vindt u op www.poraad.nl. U kunt ons hier ook ondersteunen door de petitie die in Den Haag zal worden aangeboden massaal te ondertekenen (zie hiervoor ook de brief van Aves en SCPO)
We rekenen op uw begrip en medewerking en hopen dat zoveel mogelijk ouders de petitie ondertekenen! Dit kan vanaf maandag ook op school. Bij de hoofdingang en bij de kleuteringang staat een tablet klaar. Maak er a.u.b. gebruik van.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Paulusschool Rutten

Klik op de foto hierboven dan stellen we ons voor.